Czechia & Slovakia

Bratislava

Náš čokoládový závod Figaro je veľmi unikátny, pretože sa nachádza iba niekoľko kilometrov od bratislavského hradu, teda od centra hlavného mesta Slovenskej republiky. Má veľmi bohatú históriu, založený bol už v roku 1896 a pôvodne sa tu vyrábali známe cukrovinky s názvom Stollwerck. V roku 2012 vznikla spoločnosť Mondelez International, pod ktorú spadá aj náš závod.

Aktuálne medzi najznámejšie produkty, ktoré sa v našom závode vyrábajú sú produkty značky Figaro, Milka, Cadbury, Cote d´Or, Terry´s, Sport, Marabou a Suchard. V závode pracuje približne 450 zamestnancov a ročne sa tu vyrobí približne štyridsať tisíc ton čokolády. Pre slovenský trh je určených približne desať percent vyrobených cukroviniek, zvyšok sa vyváža do zahraničia najmä do krajín Európskej únie, ale produkty posielame aj do Kanady alebo Číny.

Bratislavský závod je výnimočný aj v tom, že hoci si väčšina závodov nechávať dovážať kakaový likér, ktorý sa iba naleje do foriem a vyrábajú sa z neho čokoládové špeciality, my si ho vyrábame sami. Výrobný process tu teda prebieha od úplného začiatku do konca. Z celkovej výroby sa u nás vyrába najviac tekutá čokoláda, ďalej sú to pralinky, čokoládové tyčinky a tabuľkové čokolády.

V spoločnosti Mondelez ponúkame pre našich zamestnancov zaujímavé kariérne príležitosti. Pridajte sa k nám, ak chcete pracovať ako Výrobný operátor, Technický operátor, Predák, Skladový operátor, Elektrikár či na inej pracovnej pozícii v našom závode. Kliknite sem a navštívte našu kariérnu webovú stránku a objavte ďalšie otvorené pracovné pozície.

Our Figaro chocolate factory is very unique because it is a few kilometers from the Bratislava Castle, which is basically the center of Slovak capital. It has a very rich history as it was established in 1896 and originally the candies Stollwerck candies were produced here. In 2012, Mondelez International was founded and incorporated our factory as its integral part.

Currently the most favorite products produced in our factory are Figaro, Milka, Cadbury, Cote d'Or, Terry's, Sport, Marabou and Suchard. The factory employs approximately 450 employees and produces around forty thousand tons of chocolate per year. About ten percent of the produced confectionery is dedicated to the Slovak market, the rest of the produced volume is exported to the European Union, but also sent to Canada or China.

Our factory in Bratislava is also special because, on the contrary with a majority of other factories, an entire production process from beginning to end is performed in-house. Meaning that our factory produces its own cocoa liqueur while others use pre-made liqueur pouring it into the forms producing chocolate specialties. From the entire production volume, the largest production includes liquid chocolate, pralines, chocolate bars and table chocolates.

Here at Mondelez we offer interesting career opportunities for our employees. Join us here if you would like to work as Production Operator, Team Leader, Warehouse Operator, Electrician and click here to visit our career website and discover more interesting vacancies.

We use cookies to facilitate your navigation on this website. You can read about this and change your settings at any time on our Cookies page. By continuing to navigate on this website or clicking on the close button you accept our policy regarding the usage of cookies.