Poland & Baltics

Płońsk

Historia fabryki w Płońsku sięga 1973 roku, kiedy to ówczesne Ministerstwo Przemysłu Spożywczego podjęło decyzję o zaprojektowaniu fabryki przemysłu cukierniczego. Płońsk stał się dogodną lokalizacją na tego typu inwestycję głównie ze względu na położenie pomiędzy Warszawa a Trójmiastem, ale również dostępność lokalnych surowców, pracowników, a także stworzenie przez ówczesne władze bardzo dobrego terenu pod budowę całej dzielnicy przemysłowej. W 1976 roku na 3 liniach technologicznych rozpoczęła się pierwsza produkcja pod szyldem Zakładu Pieczywa Cukierniczego w Płońsku. Od samego początku, aż do dnia dzisiejszego, produkujemy tutaj dobrze wszystkim znane Delicje i Misie Lubisie a także ciastka Milka, a wiele naszych produktów eksportujemy do innych krajów. Nasza fabryka zatrudnia około 700 osób, dąży do udoskonalenia naszych rpocesów zgodnie z metodologią Integrated Lean Six Sigma, a w planach ma kilka nowych projektów inwestycyjnych.

W Mondelez oferujemy oferujemy ciekawe oferty pracy i możliwości ciągłego rozwoju. Dołącz do nas, jeśli chcesz pracować jako operator, technik liniowy, w dziale utrzymania ruchu i kliknij tu, by sprawdzić na jakie stanowiska w produkcji obecnie rekrutujemy. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji o naszych pozostałych wakatach.

The history of the factory in Płonsk dates back to 1973, when the then Ministry of Food Industry decided to design a confectionery factory. Płonsk has become a convenient location for this type of investment, mainly due to the location (between Warsaw and Tricity), the existence of grain silos, availability of workers in this area, and by creating by the then authorities a very good area for the construction of the entire industrial district at Mazowiecka Street. In 1976, the first production under the name of the Bakery Bread Factory in Płonsk began on the three production lines. From the very beginning to the present day, we produce here well known Delicje, as well as Misie Lubisie and Milka biscuits huge part of which is exported. Our factory employs approximately 700 people, develops in line with the IL6S methodology and plans on several new investment projects.

Here at Mondelez we offer interesting career opportunities. Join us if you would like to work as Production operator, Technician or a Maintenance Engineer and click here and discover more about our manufacturing vacancies. At our career website here you will learn more about our other openings.

We use cookies to facilitate your navigation on this website. You can read about this and change your settings at any time on our Cookies page. By continuing to navigate on this website or clicking on the close button you accept our policy regarding the usage of cookies.