Poland & Baltics

Jarosław

W malowniczych obszarach południowo-wschodniej Polski, w samym centrum Jarosławia, w roku 1933 powstała fabryka w Jarosławiu produkująca ciastka. Jej pierwszym wyrobem były suchary, których jedynym odbiorcą było Wojsko Polskie. Zakład zatrudniał wtedy 78 osób. Fabryka została zniszczona podczas II wojny światowej, jednak odbudowano ją w 1956 roku. Od tego momentu rozpoczęły się nowe inwestycje oraz czas rozwoju fabryki w zakresie technologii i asortymentu.

Obecnie w zakładzie produkowane są ciastka znanych i lubianych marek, takie jak: Łakotki, Holenderskie, Milka, Grany, Petitki, a duża część naszej produkcji jest eksportowana. Nasza fabryka zatrudnia około 400 osób i to czyni ją jednym z większych pracodawców w regonie.

W Mondelez oferujemy oferujemy ciekawe oferty pracy i możliwości ciągłego rozwoju. Dołącz do nas, jeśli chcesz pracować jako operator, technik liniowy, w dziale utrzymania ruchu i kliknij tu, by sprawdzić na jakie stanowiska w produkcji obecnie rekrutujemy. tym linkiem znajdziesz więcej informacji o naszych pozostałych wakatach.

In the picturesque areas of south-eastern Poland, in the center of Jarosław, in 1933 biscuits factory was established. The first product produced here were rusks, the only recipient of which was the Polish Army. At that time the plant employed 78 people. The plant was destroyed during the Second World War and it was rebuilt in 1956. Since then new investments and time of factory development in the field of new technologies and assortment have begun.

Currently the plant produces cakes of famous local and international brands such as Łakotki, Holenderskie, Milka, Grany, Petitki and a huge part of it is exported. Currently our factory employs almost 400 people and is one of the largest employers in the region.

Here at Mondelez we offer interesting career opportunities. Join us if you would like to work as Production operator, Technician or a Maintenance Engineer and click here and discover more about our manufacturing vacancies. At our career website here you will learn more about our other openings.

We use cookies to facilitate your navigation on this website. You can read about this and change your settings at any time on our Cookies page. By continuing to navigate on this website or clicking on the close button you accept our policy regarding the usage of cookies.